OBS: Du er nu offline

Projekter og resultater

Indgaaelse af byggeriets OK i Moldova 2023

Samarbejde skaber resultater i Moldovas byggesektor

Et bedre sammentømret arbejdsfællesskab mellem fagforening og arbejdsgiverorganisationer i Moldovas byggesektor baner vejen for højere minimumsløn, mere efteruddannelse og mindre uformelt arbejde.

Etiopia.di

Etiopisk erhvervsorganisation kæmper for at sikre landets konkurrenceevne

Den etiopiske erhvervssektor er blevet bedre til at sætte en konstruktiv og langsigtet politisk dagsorden

Billede Fillippinerne

Ny institution til social dialog hjælper Filippinerne gennem coronakrisen

I 2018 startede arbejdsmarkedsorganisationer den første nationale topartsinstitution i Filippinerne. ”Leaders Forum” har hjulpet regeringen med at få landet gennem COVID-19 pandemien.

Billede Ukraine

Samarbejde giver nye metoder til at skabe bedre rammevilkår i Ukraine

Pålidelige data er afgørende for arbejdsmarkedsorganisationer, der prøver at forbedre deres lands rammevilkår. For ukrainske FEU er partnerskabet med Dansk Industri en genvej til mange års erfaring med evidensbaseret interessevaretagelse

Christian Jepsen 2782

Fra løst forhold til fastansættelse: Arbejdere i Østafrika får fast grund under fødderne

Det startede med arbejdsmiljø, kringlede forhandlinger og kampagner. Nu har arbejdere i den uformelle økonomi fået bedre forhold

Uganda.dtda

Arbejdsmarkedets parter lander banebrydende offentlig overenskomst i Uganda

En overenskomst for stort set alle offentligt ansatte er en af de største faglige sejre nogensinde for fagbevægelsen i Uganda

TCBuen Strejke

Arbejdskonflikt i Colombia løst med international støtte

Ny overenskomst betyder bedre løn, overarbejdsbetaling, og klare procedurer for forhandling og sanktion