OBS: Du er nu offline

Fra løst forhold til fastansættelse: Arbejdere i Østafrika får fast grund under fødderne

Det startede med arbejdsmiljø, kringlede forhandlinger og kampagner. Nu har arbejdere i den uformelle økonomi fået bedre forhold
Christian Jepsen 2782

I Uganda og Kenya er en stor del af arbejdsstyrken beskæftiget i den uformelle økonomi, hvor overenskomster, sociale sikkerhedsnet og pensionsordninger er ikke-eksisterende. 

Takket være en massiv kampagneindsats fra de lokale fagforeninger er det lykkedes at sikre tusindvis af løsarbejdere faste job.

Usikre arbejdsbetingelser er skadelige

I perioden 2015-2018 er det lykkedes østafrikanske metalforbund med relation til den globale industriorganisation IndustriAll at sikre 5.000 tidligere løsarbejdere faste jobs gennem en massiv lobbyindsats. 

Forud er gået demonstrationer for mere fair arbejdsvilkår, et stort kampagnearbejde med aktivering af civilsamfundet samt trepartsmøder, der alle har haft til formål at sætte fokus på, hvor skadeligt de usikre ansættelsesbetingelser er for både den enkelte og for samfundet.


Processen begynder ved arbejdsmiljøet

Vejen til at sikre de tusindvis af løsarbejdere fast arbejde har været kringlet og lang. Ofte er den begyndt på arbejdspladserne, hvor en beslutning om at forbedre arbejdsmiljøet har trukket arbejdsgivere og arbejdstagere til forhandlingsbordet.

Lønnen steg med 18 procent

Her er de lokale arbejdsmiljørepræsentanter er kommet i dialog med arbejdsgiverne, og derigennem har de fået forhandlet bedre overenskomster, fastansættelser og lønvilkår på plads for deres kolleger. Det er blandt andet på den baggrund, at mindstelønnen i Kenya steg med 18 procent i 2017.

Læs mere om indsatsen på Ulandssekretariatets hjemmeside