OBS: Du er nu offline

Det gør vi

Ordnede forhold på arbejdsmarkedet er en forudsætning for at nå Verdensmål 8 om bæredygtig vækst og ordentlige job.

Arbejdsmarkedets parter spiller en nøglerolle i at skabe en retfærdig grøn omstilling med bæredygtig produktion, ordentlige job og inklusive arbejdsmarkeder i udviklingslande.  

De globale klimaforandringer truer livsgrundlag og arbejdspladser. Derfor er det helt afgørende at gennemføre en retfærdig grøn omstilling, der minimerer udledningen af drivhusgasser og sikrer en mere bæredygtig vækst samt bedre job. 

Det påtrængende behov for en grøn omstilling sker samtidig med hastige forandringer i måden, vi producerer på, hvor gamle vi bliver, og vores teknologiske muligheder. Samtidig er verden præget af stigende ulighed, demokratiske tilbageskridt og geopolitiske spændinger. Hvis vi skal lykkes med at skabe global folkelig opbakning til en klimaneutral økonomi, er det derfor essentielt, at det sker på en social og økonomisk retfærdig måde, som sikrer udviklingslandenes konkurrenceevne, styrker den sociale sammenhængskraft, og fører til skabelsen af ordentlige job med arbejdstagerrettigheder og en indkomst, man kan leve af. 

Det handler om at støtte udviklingen af et stabilt og rettighedsbaseret arbejdsmarked, klare og gunstige rammevilkår for virksomheder og arbejdstagere, ordentlige job, samt bedre og lige adgang til medbestemmelse, retfærdighed, faglig uddannelse og et socialt sikkerhedsnet. 

Arbejdsmarkedskonsortiet arbejder for: 

  • Et organiseret arbejdsmarked, hvor økonomisk aktivitet foregår under ordnede forhold og i respekt for arbejdstagerrettigheder, og hvor arbejdsmarkedets parter indgår i social dialog for at skabe de bedste rammebetingelser for arbejdstagere og arbejdsgivere.
  • Et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle uanset oprindelse, køn, alder, religion, seksualitet, handikap eller sociale forhold. 
  • Bedre faglige uddannelser, bl.a.  med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, der giver adgang til bedre jobs, og hvor kompetencer, lærlingeforløb og opkvalificering matcher arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft og fremtidige, grønne løsninger. 
  • Retfærdig grøn omstilling, hvor social dialog, medarbejderinddragelse, bæredygtige forretningsstrategier og offentlig-privat dialog bidrager til opfyldelsen af klimamålene og FN’s Verdensmål.

Arbejdsmarkedskonsortiet arbejder målrettet på at fremme disse forhold i de lande, hvor DI, 3F og Ulandssekretariatet hver især arbejder. Det sker gennem lokale partnerskaber med fagbevægelsen, arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisationer. 

Konsortiet forsøger at være katalysator for dialog og samarbejde mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Inspirationen er den danske model, som viser at man opnår de bedste og mest bæredygtige resultater på arbejdsmarkedet gennem forhandling mellem ligeværdige parter. 

Organisering er vigtig for, at vores søsterorganisationer er i stand til at repræsentere deres medlemmer, forhandle kollektivt, holde hinanden ansvarlige og overholde internationale standarder for arbejdslivet. Det styrker dem også i at lægge pres på, og forhandle med, regeringer for at skabe de nødvendige rammer for bæredygtig økonomisk vækst med respekt for arbejdstagerrettigheder og fair konkurrence.

Udvalgte resultater 2018-2021

Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed for havnearbejdere i Colombia og syersker i Bangladesh, brede aftaler om understøttelse af virksomheder og arbejdere under Corona pandemien, og virksomheder med større kapacitet til at genanvende plastik i Kenya - det er nogle af de resultater, som Det Danske Arbejdsmarkedskonsortium har bidraget til i perioden 2018-21. 

Læs mere her: