OBS: Du er nu offline

Retfærdig omstilling

13Kenya Tom

Retfærdig omstilling handler om at sikre, at hele samfundet – alle lokalsamfund, alle samfundsgrupper og alle arbejdstagere – er med på vejen mod at nå FN’s klimamål. Den internationale arbejdsmarkedsorganisation, ILO, definerer det som “at skabe en grøn økonomi på en måde, som er så retfærdig og inkluderende som muligt for alle berørte, er med til at skabe ordentlige job, og hvor ingen lades tilbage.

Kloden kræver grønne klimaløsninger og bæredygtig produktion. For at den grønne omstilling kan lykkes og få opbakning fra den brede befolkning, skal den også være retfærdig. Vi arbejder for, at produktion og vækst bliver inklusiv, grøn og bæredygtig og leder til skabelsen af ordentlige job med rettigheder, ligestilling mellem kønnene, ordentlige arbejdsvilkår og bedre muligheder på arbejdsmarkedet i udviklingslandene.

Vi bidrager til, at vores søsterorganisationer og deres medlemmer kan omstille sig til en mere klima- og miljøvenlig produktion som bidrager til social retfærdighed og bæredygtig vækst.

Det sker gennem styrkelsen af organisationer på både arbejdsgiver- og arbejdstagerside, regulering og formalisering af arbejdsmarkedet, forskning og analyser, fortalervirksomhed på det lovgivningsmæssige område samt ved at støtte virksomheders omstilling gennem udvikling af grønne strategier, inddragelse af fagforeninger og medarbejdere, social dialog, offentlig-private partnerskaber og bedre faglig uddannelse.

Arbejdstagere og arbejdsgivere i udviklingslandene er i særlig risiko for, at den grønne omstilling medfører tab af ordentlige arbejdspladser og tilbagegang, eller ligefrem udradering af hele sektorer. 

Vores arbejde inden for retfærdig omstilling handler derfor om at støtte arbejdsmarkedets parter i at fremme den demokratiske debat om retfærdig grøn omstilling, omlægge produktionen, afbøde negative virkninger, for eksempel gennem social sikring, en aktiv arbejdsmarkedspolitik, overenskomster og medbestemmelse, samt at bidrage til at udvikle arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked gennem forbedret uddannelse, opkvalificering og jobskabelse.