OBS: Du er nu offline

Ulandssekretariatet

Ulandssekretariatet blev grundlagt i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF, som fra 2019 er slået sammen under navnet Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Til at begynde med drejede aktiviteterne sig om solidaritetsarbejde i Sydafrika for at fjerne apartheid-regimet og støtte den forbudte sydafrikanske landsorganisation COSATU. Gennem International Faglig Sammenslutning (ITUC) og de globale fagforeninger støttede Ulandssekretariatet uddannelse af arbejdstagere.

Ulandssekretariatet er i dag den danske fagbevægelses professionelle udviklingsorganisation med 18 ansatte i Danmark samt danske rådgivere og lokalt ansatte over hele verden. Gennem årene er der sket en stadig udvikling af sekretariatet, som har fokus på teknisk bistandsindsats, kvalitet og troværdighed i arbejdet.

Det grundlæggende udgangspunkt for sekretariatet er fagbevægelsens værdigrundlag og det faglige nationale og globale netværk. 

Ulandssekretariatet arbejder målrettet inden for Anstændigt Arbejde-dagsordenen på fire overordnede temaområder:

  • Skabe ordentlige jobs
  • Sikre arbejdstageres rettigheder
  • Skabe sociale sikkerhedsnet
  • Sikre social dialog

Ulandssekretariatet styrker kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed hos faglige organisationer i udviklingslandene, så de kan udfylde deres rolle og bidrage til bæredygtig vækst og beskæftigelse.