OBS: Du er nu offline

Ulandssekretariatet

Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. I begyndelsen handlede aktiviteterne om solidaritetsarbejde for at fjerne apartheidregimet i Sydafrika og støtte den forbudte sydafrikanske landsorganisation COSATU.

Ulandssekretariatet er i dag den danske fagbevægelses udviklings- og bistandsorganisation med 14 ansatte i Danmark samt danske rådgivere og lokalt ansatte over hele verden. I 2018 gik LO og FTF sammen i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og Ulandssekretariatet fik et nyt engelsk navn: Danish Trade Union Development Agency – DTDA. 

Ud over konsortiet med DI og 3F forvalter Ulandssekretariatet Danida-puljen GLOBUS sammen med Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU).

Ulandssekretariatet arbejder for en grøn og retfærdig omstilling med fokus på jobskabelse og -sikkerhed, omskoling til nye teknologier samt sociale sikkerhedsnet. Udgangspunktet for sekretariatet er fagbevægelsens værdigrundlag og det faglige nationale og globale netværk. 

Ulandssekretariatet arbejder målrettet, inden for Anstændigt Arbejde-dagsordenen, på fire overordnede temaområder:

  • At skabe ordentlige job.
  • At sikre arbejderes rettigheder.
  • At skabe sociale sikkerhedsnet.
  • At sikre social dialog og forhandling.

Dermed styrker Ulandssekretariatet kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed hos faglige organisationer i udviklingslandene, så de kan udfylde deres demokratiske rolle på arbejdsmarkedet og bidrage til bæredygtig vækst og beskæftigelse.