OBS: Du er nu offline

Et organiseret arbejdsmarked

Vi arbejder for at styrke den sociale dialog på arbejdsmarkedet og for etableringen af et organiseret arbejdsmarked, hvor økonomisk aktivitet foregår under ordnede forhold og i respekt for arbejdstagerrettigheder
soejler_2400x1330_3

Mange udviklingslande lider under mangel på regulering af arbejdsmarkedet og ulige adgang til rettigheder, uddannelse, sundhed og social sikring. Det går ud over arbejdere og virksomhederne, og befolkningen som helhed. Det skaber ustabilitet på arbejdsmarkedet og øger risikoen for konflikter mellem arbejdstagere og arbejdsgivere, samt en stor uformel økonomi, hvor arbejdstagere ikke er omfattet af lovgivning. 

Ordentlige rammevilkår giver forudsigelighed for virksomheder og medarbejdere og er med til at sikre et dynamisk erhvervsklima. Med rammevilkår menes de love og regler, institutioner og infrastruktur, der understøtter såvel den private sektor som det enkelte menneskes basale friheder og rettigheder og adgang til social sikring, uddannelse, sundhed og et velfungerende retssystem. 

Vi arbejder for, at arbejdere og arbejdsgivere i udviklingslandene frit kan organisere sig i fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer og har ret til kollektiv forhandling. Og for at vores søsterorganisationer i fagbevægelsen og på arbejdsgiverside kan lobbye og argumentere for fornuftige rammevilkår for erhvervslivet, regulering af arbejdsmarkedslovgivningen, og overholdelsen af internationale standarder på arbejdsmarkedet. Dette fremmer samarbejdet på arbejdsmarkedet og bidrager til at beskytte arbejdstagernes rettigheder, herunder arbejderne i den uformelle økonomi. 

Samarbejdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere kaldes social dialog. I mange udviklingslande er traditionen for social dialog og forhandling mindre udbredt end i Danmark, hvor vi kender til hovedaftale, overenskomster og trepartsforhandlinger. Det øger risikoen for, at konflikter hurtigt spidser til og resulterer i social uro, lav produktivitet og usikre arbejdsforhold. Det gavner hverken arbejdere, erhvervslivet eller samfundet. 

Forudsætningen for forhandling på arbejdsmarkedet er, at både arbejdstagere og arbejdsgivere er repræsenteret gennem egne organisationer. Det betyder, at hver part skal have opbakning og et demokratisk mandat, så medlemmernes interesser varetages bedst muligt. 

Vi arbejder for at både arbejdstagere og arbejdsgivere er klædt ordentligt på til at indgå i social dialog. Det forudsætter stærke, repræsentative organisationer med bred medlemsopbakning og veluddannede forhandlere på begge sider af bordet. Arbejdsmarkedskonsortiet rådgiver partnerne om fordelene ved social dialog og dens internationale spilleregler og inspirerer til at udvikle dygtige ledere og tillidsfolk, der kan mægle, forhandle og lande bindende aftaler til gensidig gavn for virksomheder og medarbejdere. 

Når arbejdsgivere og fagforeninger er blevet vant til at samarbejde og har lært at stole på, at begge parter holder deres del af overenskomsten, er der grobund for, at de sammen kan udvikle og fremlægge slagkraftige reformforslag for regeringen.

Læs mere om konkrete indsatser og resultater for et mere organiseret arbejdsmarked