OBS: Du er nu offline

Samarbejde skaber resultater i Moldovas byggesektor

Et bedre sammentømret arbejdsfællesskab mellem fagforening og arbejdsgiverorganisationer i Moldovas byggesektor baner vejen for højere minimumsløn, mere efteruddannelse og mindre uformelt arbejde.
Indgaaelse af byggeriets OK i Moldova 2023
Af DI & 3F

Et lille europæisk land med store udfordringer

Moldovas byggesektor er en vigtig kilde til ordentlige arbejdspladser i den formelle økonomi. Men ligesom resten af landet, er den udfordret af den ustabile geopolitiske situation, høj inflation og en massiv emigration af arbejdsdygtige moldovere til EU-lande. Udsigten til et potentielt EU-medlemskab stiller store krav til arbejdsmarkedets evne til at samarbejde om at omstille sig.

Projekt leder til udvidet samarbejde mellem parterne

I Moldova er der ingen tradition for at arbejdsmarkedets parter går sammen om at udvikle forslag til regeringen. Men med inspiration fra Danmark er arbejdsgivere og arbejdstagere gået sammen om at udvikle konkrete forslag til en reform af Moldovas udbudsregler.

”Vi har lagt et gennemarbejdet forslag på regeringens bord, som vil bidrage til formaliseringen af blandt andet byggebranchen. Den vil sikre, at de mange virksomheder, der hyrer arbejdere under ordnede forhold med løn under sygdom, sundhedsforsikring og pensionsindbetalinger ikke bliver udkonkurreret af virksomheder, der betaler dele af lønnen kontant i en konvolut,” siger Vladislav Caminschi, direktør for arbejdsgiverorganisationen CNPM.

”Vi har også samarbejdet om en højere minimumsløn. Sammen overtalte vi regeringen til at hæve den nationale mindsteløn med 25%.

Ny kollektiv overenskomst giver højere mindsteløn  

Endelig er det efter svære forhandlinger også lykkedes for fagforeningen SINDICONS og arbejdsgiverorganisationerne CONDRUMAT og FPCPMC at blive enige om en ny fire-årig kollektiv overenskomst, der blandt andet hæver mindstelønnen med 30%.

”Vi håber, at overenskomsten vil bidrage til at forbedre den socio-økonomiske situation i byggesektoren, bekæmpe den uformelle økonomi, forebygge arbejdsulykker, mindske emigrationen af arbejdskraft,” siger Victor Talmaci, formand for SINDICONS.