OBS: Du er nu offline

Retfærdig grøn omstilling

Vi arbejder for at fremme en retfærdig grøn omstilling, hvor social dialog, medarbejderinddragelse, bæredygtige forretningsstrategier og offentlig-privat dialog bidrager til opfyldelsen af klimamålene og FN’s Verdensmål
soejler_2400x1330_4

Klimakrisen sætter hele kloden under pres. Vores forbrug og produktion er en del af problemet, blandt andet gennem en høj udledning af drivhusgasser. 

Folkelig opbakning, ordentlige rammebetingelser og nye tekniske løsninger er nødvendige for, at virksomheder og civilsamfund kan gennemføre en grøn omstilling, der både er gavnlig for kloden, økonomisk sund og socialt retfærdig, især for arbejdstagerne i udviklingslandene. 

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle i at gennemføre en grøn omstilling ved at udvikle nye teknologier, produkter og services, der er bedre for klimaet end de nuværende løsninger. Men omstillingen af miljøbelastende og arbejdsintensive sektorer som for eksempel udvindingen af fossile brændstoffer vil medføre et stort tab af job. Det kan kaste mange arbejdere ud i arbejdsløshed eller mere prækære ansættelser i den uformelle økonomi. 

Problemstillingen er særlig akut i udviklingslande, hvor den sociale beskyttelse ofte er mindre veludviklet end i fx Danmark. 

Arbejdsmarkedets parter har en unik viden om og hands-on erfaring fra de sektorer, de organiserer og spiller en afgørende rolle i at udvikle strategier for grøn omstilling inden for deres respektive områder. De har derfor optimale forudsætninger for at klæde virksomheder og medarbejdere på til at foretage den grønne omstilling i praksis. 

Arbejdsmarkedskonsortiets lokale partnere støtter virksomhederne i at gøre deres produktion grønnere, for eksempel ved at minimere klimaaftrykket af deres produkter og tjenesteydelser. Det kan for eksempel dreje sig om at engagere virksomheder og arbejdere i at kortlægge og reducere energiforbrug. Samtidig er det vigtigt, at de lokale virksomheder og arbejdsmarkedets parter klædes på til at gribe de nye muligheder, som den grønne omstilling skaber, f.eks. inden for bæredygtigt byggeri, grøn transport eller vedvarende energi. 

Det er afgørende, at omstillingen gennemføres med social retfærdighed for øje. Det indebærer blandt andet at hjælpe de berørte arbejdstagere ud i nye ordentlige job. Det kan for eksempel dreje sig om at fremme en aktiv arbejdsmarkedspolitik og kollektive overenskomster, der inkluderer efteruddannelse, omskoling og social sikring.

→ Læs mere om konkrete projekter og resultater støttet af Arbejdsmarkedskonsortiet