OBS: Du er nu offline

Det private erhvervsliv i Kenya tager FN’s verdensmål til sig

På SDG8-konference i København opdagede erhvervsorganisationer fra Tanzania, Etiopien og Kenya, at verdensmålene kan bruges aktivt i udviklingen af et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Kenya Association of Manufacturers (KAM) vil nu sætte verdensmål på dagsordenen og udfordre regeringen til at gå aktivt ind i kampen for en bedre verden
Kenya.di
Af DI

“Det er nødvendigt at være proaktive og udvikle strategier, der øger produktions-bæredygtigheden og samtidig fastholder arbejdspladser og produktion i Kenya,” siger Tobias Alando fra KAM.

Hvis Dansk Industris søsterorganisationer i udviklingslandene mødes kan de både lære af DI og hinanden. Det var en af tankerne bag SDG8-konferencen, som blev afholdt i Industriens Hus i november 2018.  KAM gik derfra med nye ideer til, hvordan det kenyanske erhvervsliv kan arbejde med bæredygtig transition, og kæmper nu for flere offentligt-private partnerskaber samt en mere offensiv indsats fra erhvervslivet.

Erhvervslivet vil tage teten i en positiv udvikling

I Kenya er verdensmålene ikke særlig kendte. Derfor arbejder KAM sammen med DI på at udvikle et koncept, som ikke bare skal øge bevidstheden om målene, men også give virksomhederne helt konkrete værktøjer til, hvordan de kan arbejde med verdensmålene i deres forretning. Første skridt er at mobilisere 10-20 virksomheder der skal fungere som SDG-rollemodeller i håbet om, at resten af landet følger efter, når erhvervslivet går forrest.