OBS: Du er nu offline

Privatlivspolitik for Arbejdsmarkedskonsortiet

1. Principper for behandling af oplysninger

Arbejdsmarkedskonsortiet består af Ulandssekretariatet, Dansk Industri, og 3F (Fagligt Fælles Forbund). Vi tager din databeskyttelse alvorligt og behandler kun oplysninger om dig til specifikke og saglige formål.

Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke informationer og data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.

Vi overholder de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger indeholdt i den danske databeskyttelseslov (Lov nr. 502 af 23/05/2018) og EUs databeskyttelsesforordning. Det betyder blandt andet at:

 • Vi ikke indsamler og behandler flere oplysninger end nødvendigt.
 • Vi ikke opbevarer flere oplysninger end nødvendigt og løbende ajourfører dine oplysninger. 
 • At der er gennemsigtighed i vores behandling af dine personoplysninger

Denne persondatapolitik opdateres løbende for at overholde gældende love og regulativer for behandling af personoplysninger. 

2. Dataansvar

Arbejdsmarkedskonsortiet består af Dansk Industri, Ulandssekretariatet og Fagligt Fælles Forbund (3F) og ejer hjemmesiden www.sdg8.dk. Arbejdsmarkedskonsortiet er dataansvarlig og dermed ansvarlig for behandling og opbevaring af dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.

3. Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos arbejdsmarkedskonsortiet og sdg8.dk, skal du rette henvendelse til: 

3F International
Kampmannsgade 4, 1604 København V
mail: [email protected]
telefon: +45-88920461 

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. 

4. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Arbejdsmarkedskonsortiet behandler og opbevarer følgende kategorier af almindelige personoplysninger om dig:

 • Hvem du er, og hvor du arbejder, f.eks. navn, e-mailadresse, ansættelse og titel.
 • Hvilken dialog og korrespondance, du har haft med Arbejdsmarkedskonsortiet, f.eks. i form af breve og e-mails. 
 • Hvilke services, du modtager/har modtaget fra Arbejdsmarkedskonsortiet, f.eks. deltagelse i møder og konferencer.
 • Hvordan du bruger sdg8.dk  

Personfølsomme oplysninger 

I særlige tilfælde, f.eks. hvor en deltager i en konference selv oplyser medlemskab af en fagforening, vil vi opbevare denne oplysning og dermed behandler og opbevarer vi også følsomme oplysninger. 

5. Hvor stammer dine oplysninger fra: 

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at tilmelde dig et arrangement. 

Her indsamles de oplysninger som fremgår af tilmeldingsblanketten, som navn, stilling, e-mailadresse, samt eventuelle tolkebehov og fødevarepræferencer af relevans for din deltagelse i et givent arrangement. 

Vi kan også have oplysninger om dig i e-mails, breve, samt øvrige dokumenter, der knytter sig til afholdelse af arbejdsmarkedskonsortiets arrangementer. 

Desuden indsamles der anonymiserede oplysninger om dine besøg på www.sdg8.dk hvis du har godkendt brug af cookies. Læs om vores cookies politik her

6. Brug af dine oplysninger

Arbejdsmarkedskonsortiet behandler oplysninger om dig med det formål at: 

 • Afvikle arrangement, f.eks. en konference eller møde. Vi bruger dine oplysninger til at sende information om tid og sted, til reverskort, deltagerliste og lignende samt til at opkræve evt. betaling. Hvis arrangementet afholdes i samarbejde med andre arrangører, deler vi dine oplysninger med konferencestedet/hotellet og medarrangører. 

 • Kommunikere om arrangement, f.eks. ved at offentliggøre situationsbilleder og videooptagelser fra arrangementer på vores hjemmeside eller på sociale og trykte medier drevet af arbejdsmarkedskonsortiets medlemmer (Ulandssekretariatet, Dansk Industri og 3F). 

 • Dokumentere trafik på vores hjemmeside til brug for rapportering til donorer. Vi indsamler for eksempel data om antal besøg på vores hjemmeside sdg8.dk. Det gør vi ved hjælp af google analytics. Google har tilsluttet sig EU US Privacy Shield, som EU Kommissionen har truffet afgørelse om er tilstrækkelig sikkerhedsforanstaltning. 

7. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Arbejdsmarkedskonsortiet gemmer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og Arbejdsmarkedskonsortiet - f.eks. fordi du deltager i et af arbejdsmarkedskonsortiets arrangementer. 

Personoplysninger slettes senest 5 år efter din kontakt med Arbejdsmarkedskonsortiet. 

8. Udveksling med tredjepart 

Arbejdsmarkedskonsortiet modtager og administrerer dine data internt mellem de tre organisationer der udgør konsortiet. Hver organisation er ansvarlig for forsvarlig behandling af data. Vi deler også personoplysninger med tredjepart i form af for eksempel deltagerlister ved offentlige arrangementer. 

Til brug for tilmelding til konferencer og andre arrangementer benytter vi os af online-tjenesten Wufoo. Wufoo er et datterselskab af SurveyMonkey og placeret i USA. Wufoo har tilsluttet sig EU US Privacy Shield, som EU Kommissionen har truffet afgørelse om er tilstrækkelig sikkerhedsforanstaltning. Læs mere om Wufoo her.

Til brug for indsamling af besøgsdata på vores hjemmeside sdg8.dk indsamler vi data ved hjælp af Google Analytics. Google har tilsluttet sig EU US Privacy Shield, som EU Kommissionen har truffet afgørelse om er tilstrækkelig sikkerhedsforanstaltning. 

9. Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af 23/05/2018) og EUs databeskyttelsesforordning har du en række rettigheder, som vi som dataansvarlige skal overholde. Disse rettigheder er:

 • Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de data, vi har om dig, samt få udleveret en kopi af dine data.
 • Ret til indsigelse: Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering.
 • Ret til rettelse og sletning: Du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet og til at få slettet oplysninger om dig, som vi ligger inde med. Ved en anmodning om sletning eller rettelse vil vi vurdere, hvorvidt vi kan efterkomme din anmodning, og bekræfte om vi kan rette eller slette dine oplysninger. Vi kan for eksempel ikke slette oplysninger, som vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at beholde, eller hvis vi har brug for oplysningerne for at fastlægge eller gøre et retskrav gældende. 
 • Ret til begrænsning: Du har ret til begrænsning i behandlingen af dine oplysninger i den periode, hvor vi vurderer dit krav om rettelse eller sletning.
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til enhver behandling, hvortil der er givet samtykke.
 • Ret til oplysning: Når vi indhenter oplysninger om dig hos dig eller hos en tredjepart, er vi som udgangspunkt forpligtede til at oplyse dig om behandlingen.

10. Sikkerhed

Arbejdsmarkedskonsortiet har ud over en IT-sikkerhedspolitik indført tekniske og organisatoriske sikringsforanstaltninger, der sikrer fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine oplysninger. På den måde er du sikret, at dine oplysninger bliver passet godt på hos os.

11. Klagemulighed

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. 

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: [email protected]
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk