OBS: Du er nu offline

Samarbejde giver nye metoder til at skabe bedre rammevilkår i Ukraine

Pålidelige data er afgørende for arbejdsmarkedsorganisationer, der prøver at forbedre deres lands rammevilkår. For ukrainske FEU er partnerskabet med Dansk Industri en genvej til mange års erfaring med evidensbaseret interessevaretagelse
Billede Ukraine
Af DI

Hvordan kan en erhvervsorganisation med begrænsede ressourcer skabe bedre rammebetingelser for virksomheder i et kæmpe land, hvor mange beslutninger træffes decentralt? 

Det spørgsmål er et af omdrejningspunkterne i DI’s partnerskab med den ukrainske arbejdsgiverorganisation, FEU (Federation of Employers in Ukraine). 

På en studietur introducerede DI derfor FEU’s ledelse til de årlige erhvervsklimamålinger, hvor danske virksomheder rangerer kommuner efter erhvervsvenlighed. 

Den systematiske indsamling af data og aktive presseindsats er både med til at skabe vigtig viden om, hvad der er vigtigt for virksomheder, og samtidig skaber det en dynamik, hvor kommunerne konkurrerer om at give erhvervslivet de bedste vilkår. FEU udfører nu egne erhvervsklimamålinger

Gennem et kapacitetsopbyggende forløb er FEU nu blevet i stand til at lave sine egne erhvervsklimamålinger. Ambitionen er at lave en årlig måling, så kommunernes udvikling kan dokumenteres. På den måde vil erhvervslivets rammevilkår komme højere på dagsordenen hos lokale ukrainske myndigheder. 

Ruslan Illichov er adm. direktør i FEU, og han har store forventninger til, hvad det nye redskab kan betyde for ukrainsk erhvervsliv: 

”Undersøgelsen bliver vores eget barometer for erhvervsklimaet, som både vil gøre det muligt for os at skabe og fastholde job og involvere de lokale arbejdsgivere så meget som muligt i vurderingsprocessen. Samtidig får vi mulighed for at identificere indikatorer for erhvervsklimaet, som både arbejdsgiverne og myndighederne finder pålidelige.”