OBS: Du er nu offline

Fagforbund knækker koden: medlemsfremgang i kriseramte Zimbabwe

Landarbejdernes forbund har fundet opskriften på at fastholde og tiltrække medlemmer på trods af krise. Ved at uddanne tillidsfolk og løse problemer ude i marken har de opnået 68 procents fremgang
loesarbejdere case

Landbruget i Zimbabwe oplever en langtrukken økonomisk krise. Derfor ansættes flere og flere på korte kontrakter uden jobsikkerhed og adgang til sociale ydelser. Uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet er landarbejderne svære at organisere fagligt. 

Opsøgende indsats som svar på krisen

3F’s partner GAPWUZ har nedsat et særligt organiserings-team til at tage i marken i højsæsonen, når der er flest daglejere. Det består af lokale tillidsfolk, undervisere, og fagforeningsfolk med forstand på arbejdsret og ligestilling.  

Metoden har gjort det muligt for fagforeningen at registrere og løse sager på stedet og bruge dem som udgangspunkt for undervisning af arbejderne og deres tillidsvalgte. I 2018 lykkedes det for eksempel teamet at sikre 296 arbejdere lovlige ansættelses-kontrakter.

75 procent flere kvindelige medlemmer

Den jordnære indsats har overbevist mange landarbejdere om de praktiske fordele ved at være medlem af en fagforening. Budskabet har gjort særligt indtryk på kvinderne, som typisk er ansat på de dårligste vilkår. Ikke mindst fordi GAPWUZ har sørget for, at der altid er både mænd og kvinder med i organiserings-teamet.