OBS: Du er nu offline

Nye tekniske uddannelser skaber muligheder for Sydafrikas ungdom

Målrettet faglig uddannelse skal afhjælpe tårnhøj arbejdsløhed
MASTER TVET SA.mp4
Af DI & 3F

Arbejdsløsheden i Sydafrika er blandt verdens højeste. I 2019 var mere end en tredjedel af landets indbyggere mellem 15 og 34 hverken i arbejde, uddannelse eller oplæring. Målrettede faglærte uddannelser skal tackle udfordringen. De første deltagere er begejstrede.

”Når du er arbejdsløs, er du trist. Der er ingen mere simpel måde at beskrive følelsen på,” forklarer Elijah Mohale, som indtil for nylig var en del af arbejdsløshedskøen: ”Jeg er 33 år, så har jeg ikke nogen, der kan hjælpe mig finansielt. Bare det at have mad i huset, kan være en stor udfordring.”

Elijah Mohale er uddannet civilingeniør, men en prestigefuld uddannelse har ikke hjulpet ham med at finde et godt job. I Afrika er ingeniører og advokater ofte ikke efterspurgt arbejdskraft. Virksomhederne mangler i stedet medarbejdere med tekniske færdigheder og erfaring. 

Korte træningsforløb skal lede til jobs i udvalgte sektorer

DI og 3F er gået sammen med en række lokale partnere og virksomheder for at starte et initiativ (Installation, Repair and Maintenance Initative), hvor løst ansatte og arbejdsløse som Elijah Mohale kan tage korte faglærte uddannelser. 

Programmet består af 12 ugers intensiv træning på en erhvervsskole i evner, som markedet efterspørger, såsom elinstallation og blikkenslagerarbejde. Efterfølgende kommer eleverne i seks måneders erhvervspraktik. På den måde kan ordentlige jobs komme inden for rækkevidde for unge sydafrikanere, der ikke har mulighed for at tage en langvarig tekniske uddannelse.

Nye uddannelser udviklet i samarbejde med erhvervslivet

De nye uddannelser er blevet udviklet i tæt samarbejde mellem erhvervsskoler og erhvervslivet. Det er et afgørende nybrud i Sydafrika, hvor den private sektor normalt ikke arbejder sammen med de offentlige erhvervsskoler. Tilgangen er blevet udviklet med støtte fra DI og 3F og inspiration fra det danske system.

I løbet af det fire-årige projekt udvikler partnerne bag initiativet fem nye tekniske uddannelser, der modsvarer konkrete behov på arbejdsmarkedet. 1.500 sydafrikanere vil i 2022 have taget en af disse uddannelser.

Når de er færdige med træningen, forventes halvdelen af dem at være i relevant arbejde. Elijah Mohale, der lige nu er i gang med sit lærlingeforløb, er selv blevet fortrøstningsfuld over sin fremtid: 

“Jeg er glad og overbevist om, at jeg vil finde en arbejdsplads, hvor jeg vil kunne vise, alt det jeg har lært.”