OBS: Du er nu offline

Baggrund for Verdensmål 8 konferencen


Fattigdom, ulighed og brud på menneskerettigheder er nogle af de største udfordringer i verden. Konsekvenserne er blandt andet ustabile samfund, flygtningestrømme og ungdomsarbejdsløshed. Det er globale problemer, som vedrører alle lande. Derfor gælder FN’s Verdensmål både rige og fattige lande. 

I Danmark mener fagbevægelsen og arbejdsgiverne, at centrale elementer i en langsigtet løsning er ordentlige jobs, stabile arbejdsmarkeder og bæredygtig vækst. Den holdning bunder i stolte danske traditioner for et velfungerende arbejdsmarked, hvor samspillet mellem fagbevægelse og arbejdsgivere spiller en afgørende rolle for samfundets velstand, virksomhedernes udvikling og den enkeltes velfærd. Gensidig respekt, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og det sociale sikkerhedsnet udgør fundamentet for de resultater, der er skabt gennem årene i Danmark. Disse værdier og erfaringer har potentiale til at bidrage til løsningen af globale problemstillinger.  

Ulandssekretariatet, 3F og Dansk Industri er, som konsortium, gået sammen i en unik strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet, med det formål at styrke arbejdsmarkederne i udviklingslandene og bidrage til langsigtet udvikling. I praksis sker det gennem et tæt samarbejde med lokale søsterorganisationer i over 40 lande.

Den 20. november afholder Arbejdsmarkedskonsortiet en konference med fokus på FN’s Verdensmål 8 og på, hvordan parterne på det danske arbejdmarked medvirker til en positiv udvikling af beskæftigelse, arbejdsforhold og virksomhedsdrift i udviklingslandene. 

Formålet med konferencen er at oplyse og skabe debat om, hvordan vi bedst muligt bruger erfaringer og kompetencer fra det danske arbejdsmarked til at opnå langsigtede, holdbare løsninger i udviklingslandene. 

Temaerne er: Bæredygtig vækst og etablering af ordentlige jobs, ansvarlig virksomhedsadfærd og social dialog, bedre forhold for virksomheder og arbejdere, ligestilling mellem kønnene samt betydningen af arbejdsmarkedet for demokratisk udvikling og opnåelse af FN’s øvrige Verdensmål.

Konferencen henvender sig til repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter i Danmark, civilsamfunds-organisationer, det udviklingspolitiske miljø, danske virksomheder der kan bidrage til opnåelse af Verdensmålene samt borgere, der ønsker en større forståelse for dansk udviklingsarbejde i praksis. 

Vores partnere i udviklingslandene vil deltage og præsentere konkrete eksempler på de svære problemstillinger, de står overfor og de resultater, de har opnået i samarbejde med danske arbejdsmarkedsparter.