OBS: Du er nu offline

Dansk støtte til Colombias fredsproces

Varetagelse af danske interesser i Colombia handler også om at fremme menneskerettigheder og fred
Colombia.GrySaul (2)
Af Ulandssekretariatet - Mads Bugge Madsen, Sekretariatsleder, 3F International - Jesper Nielsen, International Chef og DI - Kinga Szabo Christensen, Underdirektør for DI International Business Development.

Under overskriften i artiklen ”Støt op, Danmark” i Globalnyt kritiserer seniorforsker i DIIS Helle Munk Ravnborg, at Danmark er mere optaget af eksportmuligheder end menneskerettigheder i Colombia. Det danske arbejdsmarkedskonsortium (Ulandssekretariatet, 3F og Dansk Industri) finder det naturligt, at den danske indsats i Colombia skal fremme menneskerettigheder og fred. Det hører nemlig også med til god varetagelse af danske interesser – og er derfor et element i vores udviklingsaktiviteter i landet.

Vi er helt enige med Helle Munk Ravnborg i, at Danmark bør bidrage til fredsprocessen og menneskerettighederne i Colombia. DI, 3F og Ulandssekretariatet støtter denne dagsorden og indgår i et Danida-støttet partnerskab, der samarbejder med fagbevægelsen og erhvervslivet i Colombia. Formålet med vores arbejde er, at støtte arbejdsmarkedets parter i at skabe bæredygtig vækst og ordentlige jobs, der opfylder FN’s verdensmål nr. 8.

Stærke og kompetente arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer er nemlig fundamentale for at skabe de rammer, der sikrer stabile arbejdsmarkeder med bæredygtig vækst og anstændigt arbejde til glæde for alle. Det vil tage tid at rodfæste en tradition for fredelig løsning af interessekonflikter, men det vil til gengæld være et væsentligt dansk bidrag til en varig fredelig udvikling.

Siden januar 2016 har DI og Ulandssekretariatet derfor arbejdet på at fremme samarbejdet mellem arbejdsgivere og fagbevægelse i Colombia. Med inspiration fra den såkaldte ”danske model”, støtter vi uddannelse af fagforeningsledere, tillidsrepræsentanter og repræsentanter for arbejdsgiverforeningen i blandt andet forhandling og konfliktløsning. 3F har gennem årtier støttet sine søsterorganisationers kamp for, at arbejdere frit og uden frygt kan organisere sig for at få indflydelse på deres arbejds- og levevilkår. Det er hårdt tiltrængt, for intet sted i verden er det lige så risikabelt at være fagforeningsrepræsentant som i Colombia. Over 3.000 er blevet dræbt over de seneste årtier og næsten ingen af mordene er opklaret. Derfor åbner 3F til februar et regionalt kontor i hovedstaden Bogotá, som skal give de udsatte fagforeninger for blandt andet land-, transport-, og industriarbejdere den bedst mulige assistance. 

Menneskerettigheder og fredsproces er en del af vores dagsorden. I 2020 begynder DI et projekt om menneskerettigheder, ansvarlig virksomhedsadfærd og øget bevidsthed om FN’s verdensmål. Og ved at arbejde med ’skills for future work’ sikres, at arbejdstagere får de kompetencer, virksomheder efterspørger, så blandt andet tidligere kombattanter i borgerkrigen kan få gode jobs. Yderligere har projektet fokus på at skabe forståelse hos de colombianske virksomheder om deres rolle i at sikre fredsprocessen. Ulandssekretariatet arbejder sammen med den Colombianske landsorganisation CUT om at forklare og oplyse, både medlemmer og befolkning, om de rettigheder, som fredsaftalen har givet til at deltage i de politiske beslutninger lokalt og til at øve indflydelse på myndighederne generelt. 

Vi tror ikke, at handel og eksport står i modsætning til fredsproces og menneskerettigheder. Danske virksomheder har absolut ingen interesse i fortsat borgerkrig eller krænkelser af menneskerettighederne. Støtte til fredsaftalen, respekt for menneskerettighederne og viden om verdensmålene er derimod forudsætninger for, at danske virksomheders kommercielle interesser kan indfries. Og dansk samhandel med Colombia kan være medvirkende til at skabe bæredygtige løsninger og sikre flere ordentlige jobs i landet. Der er med vores øjne altså ikke tale om et enten/eller, men om et både-og, når det gælder den danske indsats i Colombia såvel som i de andre lande, DI, Ulandssekretariatet og 3F arbejder i.