OBS: Du er nu offline

Projekter og resultater

Circular economy

Erhvervsliv går forrest i kampen for mindre plastaffald

I Kenya er erhvervsorganisationen Kenya Association of Manufacturers (KAM) gået sammen med plastimportører, plastproducenter og plastgenbrugere for at skabe en cirkulær økonomi i landets plastsektor

Kenya.di

Det private erhvervsliv i Kenya tager FN’s verdensmål til sig

På SDG8-konference i København opdagede erhvervsorganisationer fra Tanzania, Etiopien og Kenya, at verdensmålene kan bruges aktivt i udviklingen af et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Kenya Association of Manufacturers (KAM) vil nu sætte verdensmål på dagsordenen og udfordre regeringen til at gå aktivt ind i kampen for en bedre verden