OBS: Du er nu offline

Fagforbund knækker koden: medlemsfremgang i kriseramte Zimbabwe

Landarbejdernes fagforbund har fundet opskriften på ikke at miste medlemmer i krisetider. Ved at uddanne tillidsfolk og løse problemer ude i marken har de opnået 68 procent medlemsfremgang
loesarbejdere case

Landbruget i Zimbabwe oplever en langtrukken økonomisk krise. Derfor ansættes flere og flere på usikre vilkår uden jobsikkerhed og adgang til sociale ydelser. Uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet er de svære at organisere fagligt. 

Innovativ opsøgende indsats som svar på krisen

3F’s partner GAPWUZ nedsatte et særligt organiserings-team til at tage i marken i højsæsonen, når der er flest daglejere. Teamet bestod af lokale tillidsfolk, undervisere, og fagforeningsfolk med forstand på arbejdsret og ligestilling.  

Metoden gjorde det muligt for GAPWUZ at registrere og løse sager på stedet og bruge dem som eksempler i korte kurser for arbejderne og deres tillidsvalgte. I et tilfælde fik teamet for eksempel sikret lovlige kontrakter til 296 arbejdere.

75 procent flere kvindelige medlemmer

Indsatsen overbeviste mange om de praktiske fordele ved at være medlem af en fagforening. Budskabet gjorde særligt indtryk på kvinderne, som typisk er ansat på de dårligste vilkår. Ikke mindst fordi der altid var kvinder med i organiserings-teamet.